Profil

Rozumiemy biznes i potrzeby przedsiębiorców z różnych branż. Na bieżąco śledzimy zmiany w otoczeniu prawnym, budowlanym oraz przedsięwzięć innowacyjnych. Realizacja projektów coraz częściej wymaga połączenia wiedzy ekspertów z różnych obszarów, dlatego też zapewniamy inwestorom kompleksowe wsparcie w tych dziedzinach. Tworzymy architekturę z poszanowaniem środowiska, krajobrazu, kultury miejsca i tradycji. Stosujemy rozwiązania, które wpływają na poprawę warunków życia, jakości środowiska i atrakcyjności miejsca.

Projektujemy z wykorzystaniem technologii BIM, która już od najwcześniejszego etapu powstawania projektu pozwala na jego optymalizację, co dla inwestora ma istotny wpływ na zarządzanie środkami przeznaczonymi na inwestycję.

Naszym inwestorom oferujemy usługę VR – wirtualnego spaceru po projektowanym obiekcie, co w dużej mierze pozwoli klientowi zapoznać się z obiektem w fazie poprzedzającej jego realizacje i odnieść się ze zrozumieniem do swoich potrzeb. Współpraca zespołu ekspertów z wielu dziedzin i z wieloletnim doświadczeniem pozwala na optymalną realizację inwestycji, zgodnie z wytycznymi klienta, w ramach określonego budżetu i w sposób umożliwiający osiągnięcie założonej stopy zwrotu z inwestycji.

Zajmujemy się projektowaniem architektonicznym i wielobranżowym, planowaniem przestrzennym, doradztwem z zakresu inwestycji jak i edukacją. Z powodzeniem działamy na rynku już ponad 15 lat.

Przygotowujemy założenia programowe i funkcjonalne;

Reprezentujemy klientów przed urzędami i instytucjami;
Zapewniamy obsługę w procedurach administracyjnych związanych z uzyskaniem warunków zabudowy, koniecznych odstępstw i decyzji środowiskowych;

Projektujemy we wszystkich branżach, oferując:

 • projekty koncepcyjne,
 • projekty budowlane,
 • projekty technologiczne,
 • projekty wnętrz,
 • projekty przetargowe,
 • projekty wykonawcze,
 • projekty zieleni i małej architektury,
 • inwetaryzcje,
 • ekspertyzy techniczne,
 • uzgodnienia konserwtorskie;

Nadzorujemy realizacje zaprojektowanych obiektów;

Pomagamy przy odbiorach technicznych i w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie;

Przygotowujemy opracowania do uzyskania certyfikacji ekologicznej LEED oraz BREEAM;
Prowdzimy działaność edukacyjną i szkoleniową.
Przygotowujemy analizy i projekty urbanistyczne;

Reprezentujemy klientów przed urzędami i instytucjami;
Zapewniamy pomoc w procedurach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym: studiami uwarunkowań przestrzennych, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;

Opracowujemy projekty studiów zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

Przygotowujemy projekty krajobrazowe;
Oferujemy pomoc przy odlesieniach i odrolnieniach gruntów;
Opracowujemy inwentaryzacje urbanistyczne;
Prowadzimy szkolenia i działalność edukacyjną.
Oferujemy pomoc w przygotowaniu i realizacji procesu inwestycyjnego w zakresie:

 • weryfikacji i oceny dokumentacji projektowej,
 • badań due diligence (zarówno dla istniejących jak i planowanych inwestycji)
 • optymalizacji projektowej,
 • doradztwa inwestycyjnego w kontekście inwestycji budowlanych,
 • przygotowania kosztorysów na każdym z etapów inwestycji,
 • funkcji inwestora zastępczego,
 • monitorowania przebiegu i pomocy w uzyskiwaniu decyzji formalno-prawnych,
 • współpracy z zewnętrznymi pracowniami projektowymi.