Człowiek, przyroda, przestrzeń - projektujemy w myśl zrównoważonego rozwoju

Przygotowujemy założenia programowe i funkcjonalne;

Reprezentujemy klientów przed urzędami i instytucjami;
Zapewniamy obsługę w procedurach administracyjnych związanych z uzyskaniem warunków zabudowy, koniecznych odstępstw i decyzji środowiskowych;

Projektujemy we wszystkich branżach, oferując:

 • projekty koncepcyjne,
 • projekty budowlane,
 • projekty technologiczne,
 • projekty wnętrz,
 • projekty przetargowe,
 • projekty wykonawcze,
 • projekty zieleni i małej architektury,
 • inwetaryzcje,
 • ekspertyzy techniczne,
 • uzgodnienia konserwtorskie;

Nadzorujemy realizacje zaprojektowanych obiektów;

Pomagamy przy odbiorach technicznych i w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie;

Przygotowujemy opracowania do uzyskania certyfikacji ekologicznej LEED oraz BREEAM;
Prowdzimy działaność edukacyjną i szkoleniową.
Przygotowujemy analizy i projekty urbanistyczne;

Reprezentujemy klientów przed urzędami i instytucjami;
Zapewniamy pomoc w procedurach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym: studiami uwarunkowań przestrzennych, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;

Opracowujemy projekty studiów zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

Przygotowujemy projekty krajobrazowe;
Oferujemy pomoc przy odlesieniach i odrolnieniach gruntów;
Opracowujemy inwentaryzacje urbanistyczne;
Prowadzimy szkolenia i działalność edukacyjną.
Oferujemy pomoc w przygotowaniu i realizacji procesu inwestycyjnego w zakresie:

 • weryfikacji i oceny dokumentacji projektowej,
 • badań due diligence (zarówno dla istniejących jak i planowanych inwestycji)
 • optymalizacji projektowej,
 • doradztwa inwestycyjnego w kontekście inwestycji budowlanych,
 • przygotowania kosztorysów na każdym z etapów inwestycji,
 • funkcji inwestora zastępczego,
 • monitorowania przebiegu i pomocy w uzyskiwaniu decyzji formalno-prawnych,
 • współpracy z zewnętrznymi pracowniami projektowymi.