Misja

Jesteśmy architektami. Dbamy o etos i tradycję naszego zawodu, który zawsze był w stanie komunikować się między współczesnymi wymaganiami a tradycyjnymi wartościami. Naszą strategię budujemy w oparciu o projekty i realizacje kojarzone z innowacyjnymi rozwiązaniami zrównoważonymi. Przy dbałości o zachowanie równowagi kulturowo-przyrodniczej budujemy potencjał miejsca i zachowujemy charakter małych ojczyzn.

Architektura jest sprawą bardzo osobistą, a życzenia klienta znajdują swój wyraz w pracy architekta. Nasza architektura nie zawdzięcza swej wartości genialnemu wynalazkowi, ani jej jakość nie wyraża się w indywidualnym stylu. To raczej cierpliwe poszukiwanie najbardziej przekonującej formy w nieskończonym układzie zmiennych i poszanowaniu wartości.